פרשת דברים, "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"

הרב יהודה עמית
פרשת דברים, "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" | תשע"א
Share this