פרשת דברים, ההידרדרות הרוחנית שהביאה לחורבן

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת דברים, ההידרדרות הרוחנית שהביאה לחורבן | תשע"ט
Share this