פרשת דברים, האם נשיאת כפיים שייכת לברכת כהנים או לתפילה?

הרב נחום שיינין
פרשת דברים, האם נשיאת כפיים שייכת לברכת כהנים או לתפילה? | תש"פ
Share this