פרשת דברים, האם מצינו בתורה זכות לקודם בתור

הרב יהודה כהן
פרשת דברים, האם מצינו בתורה זכות לקודם בתור | תשפ"ב
Share this