פרשת בשלח, שימוש בזרוע ביונית בשבת

הרב יהודה כהן
פרשת בשלח, שימוש בזרוע ביונית בשבת | תשפ"ג
Share this