פרשת בשלח, קידושא רבא בבית הכנסת לפני סעודת שבת

הרב יהודה כהן
פרשת בשלח, קידושא רבא בבית הכנסת לפני סעודת שבת | תש"פ
Share this