פרשת בשלח, עניני ישראל במדבר להעצים בהם אמונה

הרב אשר דרוק
פרשת בשלח, עניני ישראל במדבר להעצים בהם אמונה | תשפ"ג
Share this