פרשת בשלח, מלחמת עמלק שבכל דור ודור ובחיוב להלחם על כל נשמה ונשמה מכלל ישראל

הרב משה יעקב קליין
פרשת בשלח, מלחמת עמלק שבכל דור ודור ובחיוב להלחם על כל נשמה ונשמה מכלל ישראל | תשפ"ב
Share this