פרשת בשלח, "מי יתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים..."

הרב יוסף רפפורט
פרשת בשלח, "מי יתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים..." | תשע"ד
Share this