פרשת בשלח, מידות דרך ארץ השתדלות בפרנסה

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת בשלח, מידות דרך ארץ השתדלות בפרנסה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this