פרשת בראשית, החילוק הפנימי והעמוק בין קין להבל ואיך מקיימים בפועל להיות מימינים בתורה ולא משמאילים

הרב משה יעקב קליין
פרשת בראשית, החילוק הפנימי והעמוק בין קין להבל ואיך מקיימים בפועל להיות מימינים בתורה ולא משמאילים | תשפ"ב
Share this