פרשת בראשית, אהבה וזוגיות - האיש והאישה שווים או שונים

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת בראשית, אהבה וזוגיות - האיש והאישה שווים או שונים | תשפ"ג
Share this