פרשת בלק

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת בלק | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this