פרשת בלק, מדוע בנה 7 מזבחות?

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת בלק, מדוע בנה 7 מזבחות? | תשפ"ב
Share this