פרשת בלק, "לא תקלל חרש"

הרב נחום רפפורט
פרשת בלק, "לא תקלל חרש" | תשע"ו
Share this