פרשת בלק, דמותו של בלעם בן בעור

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת בלק, דמותו של בלעם בן בעור | תשע"ח
Share this