פרשת בלק, דיני קדושת בית הכנסת

הרב אשר וייס
פרשת בלק, דיני קדושת בית הכנסת | תש"ע
Share this