פרשת בלק, איסור קללה

הרב יוסף רפפורט
פרשת בלק, איסור קללה | תשפ"ב
Share this