פרשת בחוקותי, צה"ל פוגע בזכר קורבנות השואה

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת בחוקותי, צה"ל פוגע בזכר קורבנות השואה | תשפ"ב
Share this