פרשת בחוקותי, 'וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה' הוא'

הרב נחום שיינין
פרשת בחוקותי, 'וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה' הוא' | תשפ"ב
Share this