פרשת בחוקותי, עבודה קשה שלווה ומה שביניהם

הרב אייל אונגר
פרשת בחוקותי, עבודה קשה שלווה ומה שביניהם | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this