פרשת בהר, שמיטה, יובל ושמיטת כספים

הרב מרדכי דוד נויגרשל
פרשת בהר, שמיטה, יובל ושמיטת כספים | תשע"ד
Share this