פרשת בהר, מה מצות השמיטה תורמת לזווית הראייה של האדם על המציאות?

הרב אייל אונגר
פרשת בהר, מה מצות השמיטה תורמת לזווית הראייה של האדם על המציאות? | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this