פרשת בהר, חילול השמיטה דומה לעבודה זרה

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת בהר, חילול השמיטה דומה לעבודה זרה | תשע"ט
Share this