פרשת בהר, איך מצוות השמיטה משפיעה לטובה על החיים שלנו

הרב אייל אונגר
פרשת בהר, איך מצוות השמיטה משפיעה לטובה על החיים שלנו | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this