פרשת בהעלותך, המסר העצום בשני פסוקי: 'ויהי בנסוע אהרון'

הרב משה יעקב קליין
פרשת בהעלותך, המסר העצום בשני פסוקי: 'ויהי בנסוע אהרון' | תש"פ
Share this