פרשת בהעלותך, זכרנו את הדגה - חמור יותר מחטא העגל!

הרב ציון כהן
פרשת בהעלותך, זכרנו את הדגה - חמור יותר מחטא העגל! | תשפ"ב
Share this