פרשת אמור, "כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה"

הרב ברוך רוזנבלום
פרשת אמור, "כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה" | תשע"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this