פרק שירה, פרק ב יט- "ברקים אומרים: ברקים למטר עשה , מוצא רוח מאוצרותיו", שיעור מס' 8

הרב שלמה לוינשטיין
פרק שירה, פרק ב יט- "ברקים אומרים: ברקים למטר עשה , מוצא רוח מאוצרותיו", שיעור מס' 8 | תשע"א
Share this