פרקי אבות, פרק ו' משנה ב': "...בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ו' משנה ב': "...בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב" | תשע"ד
Share this