פרקי אבות, פרק ו' משנה א': "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ו' משנה א': "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה" | תשע"ד
Share this