פרקי אבות, פרק ו' משנה א': "רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו..."

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ו' משנה א': "רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו..." | תשע"ד
Share this