פרקי אבות פרק ה' משנה כ': "יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות פרק ה' משנה כ': "יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים" | תשע"ד
Share this