פרקי אבות, פרק ה' משנה כ"ג: " "בן הא הא אומר: לפום צערא אגרא"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ה' משנה כ"ג: " "בן הא הא אומר: לפום צערא אגרא" | תשע"ד
Share this