פרקי אבות, פרק ה' משנה י"ט: "כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ה' משנה י"ט: "כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו" | תשע"ד
Share this