פרקי אבות, פרק ה' משנה י"ח: "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ה' משנה י"ח: "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו" | תשע"ד
Share this