פרקי אבות, פרק ה' משנה י"ד: "ארבע מדות בהולכי בית המדרש..."

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ה' משנה י"ד: "ארבע מדות בהולכי בית המדרש..." | תשע"ד
Share this