פרקי אבות, פרק ה' משנה ה'-"עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", פרשת עקב

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ה' משנה ה'-"עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש", פרשת עקב | תשע"ג
Share this