פרקי אבות, פרק ד' משנה כ"ב: "הילודים למות והמתים להחיות..."

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ד' משנה כ"ב: "הילודים למות והמתים להחיות..." | תשע"ג
Share this