פרקי אבות, פרק ד' משנה י', "רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ד' משנה י', "רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה" | תשע"ג
Share this