פרקי אבות, פרק ד' משנה י"ח: "...אל תרצה את חברך בשעת כעסו"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ד' משנה י"ח: "...אל תרצה את חברך בשעת כעסו" | תשע"ג
Share this