פרקי אבות פרק ד' משנה י"ג , "רבי נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות פרק ד' משנה י"ג , "רבי נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה" | תשע"ג
Share this