פרקי אבות, פרק ד' משנה ו', רבי יוסי אומר "כל המכבד את התורה"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ד' משנה ו', רבי יוסי אומר "כל המכבד את התורה" | תשע"ג
Share this