פרקי אבות, פרק ד' משנה ה', "הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ד' משנה ה', "הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד" | תשע"ג
Share this