פרקי אבות פרק ד' משנה ג' - "אל תהי בז לכל אדם"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות פרק ד' משנה ג' - "אל תהי בז לכל אדם" | תשע"ג
Share this