פרקי אבות פרק ג' משנה י', 'שינה של שחרית, ויין של צהריים ושיחת הילדים, וישיבת כנסיות של עמי הארץ, מוציאין את האדם מן העולם'

הרב יוסף ברוק
פרקי אבות פרק ג' משנה י', 'שינה של שחרית, ויין של צהריים ושיחת הילדים, וישיבת כנסיות של עמי הארץ, מוציאין את האדם מן העולם' | תשפ"ב
Share this