פרקי אבות, פרק ג' משנה י"ז "כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה?"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ג' משנה י"ז "כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה?" | תשע"ג
Share this