פרקי אבות פרק ג' משנה י"א, 'כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת'

הרב יוסף ברוק
פרקי אבות פרק ג' משנה י"א, 'כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת' | תשפ"ב
Share this