פרקי אבות פרק ג' משנה י"א, 'המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמלבין פני חברו ברבים'

הרב יוסף ברוק
פרקי אבות פרק ג' משנה י"א, 'המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמלבין פני חברו ברבים' | תשפ"ב
Share this