פרקי אבות פרק ג' משנה ט', 'כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו - חכמתו מתקיימת'

הרב יוסף ברוק
פרקי אבות פרק ג' משנה ט', 'כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו - חכמתו מתקיימת' | תשפ"ב
Share this